From : Shigu (191)

見た人 コメント タグ
7/22 2017, 2:13 shiguのMGO 2:28:30 Shigu 28 3 betasaba shigu
7/15 2017, 22:24 shiguのパワプロ 1:54:17 Shigu 34 12 betasaba shigu
7/14 2017, 23:50 shiguのパワプロ 0:48:19 Shigu 18 5 betasaba shigu パワプロ
7/11 2017, 22:50 チャンピオンシップ 1:14:09 Shigu 42 7 betasaba shigu
7/10 2017, 22:20 チャンピオンシップ 1:33:29 Shigu 32 3 betasaba shigu パワプロ
7/10 2017, 17:05 パワプロ 1:20:37 Shigu 58 7 betasaba shigu チャンピオンシップ
7/9 2017, 21:55 チャンピオンシップ 2:51:47 Shigu 46 9 betasaba shigu パワプロ
7/8 2017, 20:57 チャンピオンシップ 3:17:45 Shigu 38 11 betasaba shigu パワプロ
7/8 2017, 17:57 pawapuro 1:29:32 Shigu 19 2 betasaba shigu パワプロ
7/8 2017, 3:04 pawapuro(*´﹃`*) 1:51:52 Shigu 31 8 betasaba shigu
6/26 2017, 14:53 パワプロチャンピオンシップ 1:23:39 Shigu 50 1 betasaba shigu
6/18 2017, 21:21 パワプロチャンピオンシップ配信 2:45:11 Shigu 44 15 betasaba shigu
6/17 2017, 21:19 パワプロチャンピオンシップ 1:25:25 Shigu 35 1 betasaba shigu
6/17 2017, 18:30 チャンピオンシップ 建て直し 1:03:12 Shigu 28 5 betasaba shigu
6/17 2017, 17:55 パワプロチャンピオンシップ 0:30:15 Shigu 32 5 betasaba shigu minaide
6/14 2017, 23:11 パワプロチャンピオンシップ 1:36:48 Shigu 39 3 betasaba shigu
6/11 2017, 21:32 チャンピオンシップ 2:18:17 Shigu 27 4 betasaba shigu パワプロ
6/10 2017, 22:15 パワプロ チャンピオンシップ 2:42:54 Shigu 70 7 betasaba shigu
3/28 2017, 21:09 shigu (๑˃̵ᴗ˂̵)و 1:55:05 Shigu 28 3 betasaba shigu NEWGAME
3/28 2017, 16:17 shigu ٩( 'ω' )و 1:00:39 Shigu 29 2 betasaba shigu NEWGAME
3/13 2017, 21:41 shigu ( ∩ˇωˇ∩) 1:50:15 Shigu 35 4 betasaba shigu NEWGAME minaide
3/11 2017, 21:39 shigu ٩( 'ω' )و 1:44:13 Shigu 29 3 betasaba shigu NEWGAME minaide
1/18 2017, 21:33 Shigu MGO(๑•̀ㅂ•́)و 0:44:26 Shigu 18 1 betasaba shigu MGO minaide
12/29 2016, 21:28 BF1 0:29:11 Shigu 24 1 betasaba shigu minaide
12/18 2016, 20:57 shigu ٩( 'ω' )و 0:37:02 Shigu 16 0 betasaba shigu BF1 minaide
12/10 2016, 16:12 shigu ٩( 'ω' )و 0:18:33 Shigu 14 0 betasaba shigu BF1 minaide
12/1 2016, 20:56 test 0:56:07 Shigu 19 1 betasaba shigu minaide
11/21 2016, 20:18 shigu test 0:43:37 Shigu 12 1 betasaba shigu minaide
7/5 2016, 23:43 pawapuro 0:54:41 Shigu 38 0 betasaba shigu パワプロ minaide
7/4 2016, 15:59 0:34:00 Shigu 42 2 betasaba shigu パワプロ
3/27 2016, 21:08 MGOヾ(:3ノシヾ)ノシ 1:28:25 Shigu 25 2 betasaba
3/20 2016, 3:36 ٩( 'ω' )وshigu MGO 1:43:14 Shigu 60 7 betasaba shigu
3/20 2016, 3:04 shigu MGO٩( 'ω' )و 0:14:25 Shigu 32 3 betasaba shigu
3/17 2016, 20:03 ٩( 'ω' )وshigu MGO 4:26:00 Shigu 94 11 betasaba
3/7 2016, 20:35 ٩( 'ω' )وMGO 1:44:49 Shigu 60 4 betasaba MGO
2/20 2016, 16:41 shigu MGO٩( 'ω' )و 1:48:56 Shigu 39 2 betasaba shigu
2/13 2016, 21:28 しぐ MGO٩( 'ω' )و 2:00:40 Shigu 49 5 betasaba shigu MGO
2/12 2016, 17:00 shigu MGO٩( 'ω' )و 2:09:02 Shigu 59 10 betasaba shigu
1/15 2016, 21:34 shigu MGO 1:33:02 Shigu 38 2 betasaba shigu MGO
1/12 2016, 22:13 shigu MGO 1:42:32 Shigu 40 2 betasaba shigu MGO
1/8 2016, 17:29 shigu MGO 1:46:00 Shigu 82 5 betasaba shigu MGO
12/5 2015, 23:26 shigu MGO 2:03:18 Shigu 44 3 betasaba shigu MGO
12/2 2015, 17:36 shigu MGO 0:01:44 Shigu 99 32 betasaba shigu MGO
11/29 2015, 23:48 shigu暇つぶし 0:45:07 Shigu 28 0 betasaba shigu プロスピ
11/27 2015, 21:47 テスト@ 0:32:03 Shigu 37 1 betasaba shigu
10/16 2015, 16:51 shigu MGO. 0:33:31 Shigu 38 3 betasaba shigu MGO
10/9 2015, 23:55 shigu MGO.2 1:10:04 Shigu 27 1 betasaba shigu MGO
10/9 2015, 12:39 Shigu MGO 1:16:15 Shigu 53 5 betasaba shigu MGO
10/9 2015, 12:37 shigu test 0:00:35 Shigu 19 0 betasaba shigu MGO
9/25 2015, 17:16 shigu 0:40:07 Shigu 27 0 betasaba MGSV
4/1 2014, 23:31 test 0:34:28 Shigu 51 3 test betasaba shigu
3/29 2014, 14:40 アマレコテスト 1:40:09 Shigu 59 8 betasaba test shigu
11/6 2013, 1:58 Shiguのパワプ~ロ 短時間 4:10:41 Shigu 105 39 betasaba shigu パワプロ
11/3 2013, 1:26 Shiguのパワプ~ロ2013 5:02:47 Shigu 92 122 betasaba shigu パワプロ
11/1 2013, 1:40 Shiguのパワプ~ロ2013 3:39:31 Shigu 120 24 betasaba shigu パワプロ
5/29 2013, 2:04 shiguのgdgdで 0:48:28 Shigu 35 4 betasaba shigu プロスピ MW3 MGS
5/17 2013, 0:44 shiguのgdgdで 1:02:15 Shigu 42 5 betasaba shigu プロスピ MW3 MGS
5/14 2013, 0:08 shiguのgdgdで 3:38:17 Shigu 71 90 betasaba shigu プロスピ MW3
5/10 2013, 1:07 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:10:00 Shigu 34 9 betasaba shigu プロスピ
5/2 2013, 2:39 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:07:39 Shigu 51 31 betasaba shigu プロスピ
4/28 2013, 1:06 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:27:52 Shigu 46 27 betasaba shigu プロスピ
4/22 2013, 1:31 shiguのプロスピ2013@オンライン 3:27:12 Shigu 88 155 betasaba shigu プロスピ
4/15 2013, 2:08 shiguのプロスピ2013 0:32:02 Shigu 40 6 betasaba shigu プロスピ 野球
4/14 2013, 2:07 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:30:56 Shigu 49 36 betasaba shigu プロスピ 野球
4/12 2013, 1:34 shiguのプロスピ2013@オンライン 0:25:55 Shigu 26 7 betasaba shigu プロスピ 野球
4/9 2013, 0:28 shiguのプロスピ@オンライン 2:09:08 Shigu 67 48 betasaba shigu プロスピ 野球
4/7 2013, 1:51 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:40:22 Shigu 73 34 betasaba shigu プロスピ 野球
4/4 2013, 1:19 shiguのプロスピ2013@オンライン 0:46:27 Shigu 41 12 betasaba shigu プロスピ 野球 minaide
4/3 2013, 2:39 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:00:36 Shigu 52 29 betasaba shigu プロスピ 野球
4/3 2013, 1:16 shiguのプロスピ2013@オンライン 1:21:57 Shigu 62 70 betasaba shigu プロスピ 野球
1/30 2013, 1:34 shiguのgdgdで MW3 やるゲーム迷走中・・・ 0:22:16 Shigu 41 4 betasaba shigu 雑談 MW3
12/19 2012, 1:34 shiguのgdgdで MW3 1:31:40 Shigu 44 5 betasaba shigu 雑談 MW3
12/14 2012, 1:41 shiguのgdgdで みんGOL6 0:54:04 Shigu 28 6 betasaba shigu 雑談 みんGOL
12/5 2012, 1:19 shiguのgdgdで 1:04:10 Shigu 57 30 betasaba shigu 雑談 MW3
11/27 2012, 2:19 みんGOL6に向けて修行 1:26:10 Shigu 68 9 betasaba shigu みんGOL
11/14 2012, 1:23 shiguのgdgdで 0:39:09 Shigu 31 8 betasaba MW3 shigu
10/10 2012, 0:42 shiguのgdgdで 1:52:33 Shigu 69 26 betasaba shigu
10/3 2012, 0:54 shiguのプロスピ2012 適当! 1:30:55 Shigu 59 13 betasaba 野球 shigu
9/27 2012, 2:37 MW3 テスト2 0:27:53 Shigu 43 9 betasaba MW3
9/27 2012, 1:42 MW3 テスト 0:49:20 Shigu 59 14 betasaba MW3 test
9/27 2012, 0:49 MW3 テスト 0:15:00 Shigu 42 4 betasaba MW3 test
9/24 2012, 2:44 MW3 test2 0:16:08 Shigu 56 11 betasaba MW3 test
9/24 2012, 2:24 MW3 test 0:18:06 Shigu 35 7 betasaba MW3 test
9/12 2012, 0:57 初心者のTW 0:52:07 Shigu 51 1 betasaba
9/11 2012, 2:10 オンゲーを探すたび 0:14:26 Shigu 42 2 betasaba
9/10 2012, 0:32 shiguの無計画オンゲーを探す旅 0:49:44 Shigu 59 7 betasaba shigu offreco
9/6 2012, 0:23 shiguのMW3 PS3 建て直し 0:41:05 Shigu 50 13 betasaba shigu MW3
9/5 2012, 1:38 shiguのひっそりMW3 PS3 0:29:49 Shigu 32 2 betasaba MW3 shigu
8/31 2012, 0:46 shiguのいつもの戦争? 1:19:56 Shigu 48 22 betasaba MGS4 shigu
8/23 2012, 1:45 shiguの建て直し 0:32:40 Shigu 40 3 betasaba MGS4 MW3 shigu
8/22 2012, 1:29 shiguのいつもの戦争 1:10:23 Shigu 63 50 betasba MW3 shigu jihou
8/20 2012, 2:05 shiguの寝る前にプロスピ2012 スピリッツ 0:52:30 Shigu 56 7 betasaba プロスピ shigu
8/19 2012, 0:54 shiguのいつもの戦争 2:51:19 Shigu 78 41 betasaba MW3 shigu
8/11 2012, 1:45 shiguのMW3 PS3 1:32:11 Shigu 62 47 betasaba shigu MW3
8/7 2012, 1:19 shiguのMW3 PS2 無計画 0:40:10 Shigu 50 1 betasaba shigu MW3
8/5 2012, 1:14 shiguのMW3 PS3 0:40:31 Shigu 56 3 betasaba shigu MW3
8/3 2012, 0:57 shiguのMW3 PS3 2:43:12 Shigu 77 85 betasaba shigu MW3
8/2 2012, 3:21 shiguの無計画 建て直し 0:35:33 Shigu 45 18 betasaba MW3 shigu
8/2 2012, 3:02 shiguの無計画 MW3 PS3 0:10:28 Shigu 48 8 betasaba MW3 CoD shigu
7/27 2012, 1:07 shiguのMW3 PS3 0:43:23 Shigu 60 2 betasaba MW3 shigu
7/23 2012, 1:47 建て直し PS3 MW3 1:00:03 Shigu 45 3 betasaba shigu MW3
7/23 2012, 1:30 shiguのMW3 PS3 0:11:52 Shigu 55 3 betasaba shigu MW3
7/22 2012, 1:50 shiguの無計画 0:23:48 Shigu 32 1 betasaba MW3 野球
7/21 2012, 1:30 shiguの無計画 1:15:41 Shigu 53 55 betasaba MW3 shigu 野球
7/20 2012, 2:40 shiguのMW3 PS3 0:20:21 Shigu 36 2 betasaba shigu MW3
7/18 2012, 1:17 shiguのMW3 PS3 0:18:32 Shigu 43 2 betasaba MW3 shigu
7/17 2012, 3:06 shiguの無計画 0:08:38 Shigu 30 0 betasaba MW3
7/16 2012, 2:02 shiguのMW3 PS3 0:21:00 Shigu 34 1 betasaba shigu MW3
7/14 2012, 1:52 shiguのMW3 PS3 1:10:56 Shigu 52 41 betasaba MW2 shigu
7/14 2012, 1:25 shiguのMW3 PS3 0:24:05 Shigu 42 34 betasaba MW3 shigu
7/13 2012, 0:59 shiguのMW3 PS3 1:47:39 Shigu 65 115 betasaba MW3 shigu
7/12 2012, 1:13 shiguの無計画  0:31:28 Shigu 44 3 betasaba MW3 shigu
7/11 2012, 0:59 shiguのMW3 PS3 0:30:58 Shigu 40 2 betasaba MW3 shigu
7/7 2012, 0:46 shiguの無計画 1:42:08 Shigu 49 32 betasaba
7/6 2012, 0:36 shiguの白騎士物語 垂れ流し 0:33:59 Shigu 40 6 betasaba shigu
7/5 2012, 1:06 shiguの白騎士物語 光と闇の覚醒 途中から 1:06:06 Shigu 76 2 betasaba shigu jihou
7/4 2012, 1:40 shiguのMGS4 3:05:10 Shigu 65 7 betasaba MGS shigu jihou
7/1 2012, 2:06 shiguのMGS4 0:57:45 Shigu 42 4 betasaba MGS shigu
7/1 2012, 1:16 shiguノプロスピ2012 オンライン 0:44:54 Shigu 31 1 betasaba shigu プロスピ
7/1 2012, 0:58 test 0:04:55 Shigu 33 0 betasaba
6/30 2012, 2:33 shiguのMGS4 0:46:33 Shigu 46 3 betasaba shigu MGS
6/29 2012, 17:41 shiguのMGS4 1:07:42 Shigu 58 27 betasaba MGS jihou shigu
6/29 2012, 0:54 shiguのMGS4 1:43:10 Shigu 44 6 betasaba MGS shigu jihou
6/27 2012, 2:25 たってなおし MGS4 0:45:37 Shigu 28 3 betasaba MGS
6/27 2012, 1:56 shiguのMGS4 0:26:19 Shigu 42 2 betasaba shigu MGS
6/25 2012, 2:29 shiguのMGS4 建て直し 0:25:23 Shigu 47 9 MGS
6/23 2012, 0:55 shiguのMGS4 1:11:57 Shigu 46 2 betasaba MGS shigu
6/22 2012, 1:34 shiguのMGS4 1:38:50 Shigu 56 36 betasaba MGS
6/17 2012, 0:56 shiguのMW3 PS3 長短時間 1:45:10 Shigu 46 31 MW3 betasaba PS3 shigu
6/16 2012, 1:19 test 2:11:19 Shigu 150 21 betasaba MW3 PS3
6/6 2012, 1:14 shiguのMGO 0:40:18 Shigu 54 3 betasaba MGO shigu
6/4 2012, 1:33 shiguのMW3 PS3 1:35:16 Shigu 61 6 betasaba MW3 shigu
5/31 2012, 0:53 ShiguのMW3 PS3 1:06:02 Shigu 62 48 betasaba
5/26 2012, 1:11 shiguのMGO 1:01:52 Shigu 43 3 betasaba MGO
5/25 2012, 1:36 shiguのみんGOL5 1:11:48 Shigu 10 2 betasaba みんGOL
5/23 2012, 1:01 shiguのMGO 2:00:01 Shigu 44 21 betasaba MGO
5/9 2012, 23:42 shiguのMW3 PS3 2:26:50 Shigu 102 16 betasaba MW3 PS3 shigu
5/7 2012, 23:35 shiguのMW3 1:16:30 Shigu 85 5 betasaba MW3 shigu
5/6 2012, 22:05 ShiguのMGO 2:04:44 Shigu 114 21 MGO shigu 時報
5/4 2012, 5:43 shiguのMGO@雑談 2:23:40 Shigu 138 30 MGO shigu
4/26 2012, 21:54 shiguのMGO 0:10:34 Shigu 69 3 betasaba shigu PS3 MGO
4/26 2012, 0:50 shiguのMGO 2:24:43 Shigu 67 4 betasaba 時報 shigu MGO
4/24 2012, 22:15 shiguのMGO 建て直し 1:49:18 Shigu 23 2 betasaba MGO shigu
4/24 2012, 21:53 shiguのMGO 0:18:59 Shigu 10 2 betasaba MGO PS3
4/23 2012, 1:24 shiguのMGO 2:00:30 Shigu 88 3 betasaba PS3 shigu MGO
4/21 2012, 2:07 shiguのMW3 PS3 1:25:22 Shigu 58 4 betasaba shigu
4/19 2012, 1:31 shiguのプロスピ2012 スピリッツ リベンジ 2:39:12 Shigu 90 10 betasaba shigu
4/18 2012, 1:22 shiguのプロスピ2012 スピリッツ 2:18:38 Shigu 71 7 betasaba PS3 shigu
4/13 2012, 4:35 shiguの建て直し 0:56:00 Shigu 40 1 betasaba
4/13 2012, 1:38 shiguのMW3 PS3 1:08:47 Shigu 67 9 betasaba shigu MW3
4/12 2012, 13:41 shiguのMW3 PS3 0:41:41 Shigu 35 2 betasaba
4/12 2012, 0:46 shiguのMW3 PS3  1:35:57 Shigu 75 17 betasaba shigu MW3 PS3
4/10 2012, 23:02 shiguのMW3 PS3 5:11:20 Shigu 106 13 betasaba MW3 PS3
4/10 2012, 21:25 shiguのプロスピ2012 スピリッツ 1:33:38 Shigu 59 3 betasaba PS3 shigu
4/9 2012, 0:21 shiguのMW3 PS3 3:16:32 Shigu 93 11 betasaba MW3
4/8 2012, 20:12 shiguの新キャップボテスト2 0:21:23 Shigu 34 0 betasaba MW3 PS3
4/8 2012, 20:05 shiguの新キャプボテスト 0:06:10 Shigu 20 0 betasaba test
4/8 2012, 18:55 shiguのキャプボテスト 0:09:06 Shigu 29 2 betasaba
4/7 2012, 1:53 Shiguのキャプボ探し 1:31:41 Shigu 81 21 betasaba 雑談
4/6 2012, 0:09 ShiguのMW3 PS3 2:22:20 Shigu 86 8 betasaba PS3
4/5 2012, 1:35 ShiguのMW3 PS3 2:36:45 Shigu 98 43 betasaba PS3
4/2 2012, 15:30 shiguの野球 1:56:22 Shigu 54 3 betasaba PS3 shigu プロスピ
4/1 2012, 20:54 MW3 配信8 3:51:22 Shigu 78 8 betasaba PS3 shigu MW3
4/1 2012, 0:49 MW3 PS3 配信7 2:09:02 Shigu 64 3 betasaba PS3 shigu MW3
3/31 2012, 15:33 shiguの野球 1 1:36:25 Shigu 36 2 betasaba PS3 shigu 野球 プロスピ
3/20 2012, 23:57 MGO 13 3:42:50 Shigu 78 65 betasaba PS3 shigu
3/17 2012, 1:38 MGO 11 1:32:57 Shigu 52 15 betasaba PS3 shigu
3/15 2012, 23:48 MGO 10 1:59:50 Shigu 47 3 betasaba PS3 shigu
3/7 2012, 15:54 MGO 9・2 2:09:19 Shigu 106 35 betasaba MGO
3/7 2012, 15:26 MGO 9 0:25:24 Shigu 52 4 betasaba MGO
3/6 2012, 22:51 MGO 8・2 1:12:40 Shigu 47 3 shigu betasaba MGO PS3
3/4 2012, 21:32 MGO 7 2:00:34 Shigu 68 3 betasaba MGO shigu
2/28 2012, 22:52 MGO 6 1:45:49 Shigu 57 9 shigu betasaba MGO
2/27 2012, 22:48 MGO 5 2:49:37 Shigu 76 39 shigu betasaba MGO
2/26 2012, 22:38 MGO 4 4:27:27 Shigu 96 68 shigu betasaba MGO
2/25 2012, 1:04 Shigu 雑談1 2:06:40 Shigu 47 16 betasaba 雑談
2/22 2012, 22:17 MGO 3 3:20:28 Shigu 83 31 betasaba MGO
2/21 2012, 22:13 MGO 2 3:10:02 Shigu 101 28 shigu betasaba MGO
2/20 2012, 22:45 MGO 1 3:36:25 Shigu 72 150 shigu betasaba MGO
2/18 2012, 14:56 MW3 PS3 配信6 2:50:06 Shigu 62 12 shigu betasaba MW3
2/18 2012, 1:20 MW3 PS3 配信5 短時間 0:27:41 Shigu 41 3 shigu betasaba MW3
2/17 2012, 20:58 みんGOL 2 0:47:53 Shigu 37 3 shigu betasaba みんGOL
2/16 2012, 22:53 みんGOL 1 1:51:10 Shigu 48 3 shigu betasaba みんGOL
2/15 2012, 21:03 MW3 PS3 配信4 2:36:14 Shigu 99 21 shigu betasaba MW3
2/15 2012, 14:53 MW3 PS3 配信3 3:43:28 Shigu 104 35 shigu betasaba MW3
2/15 2012, 0:04 MW3 PS3 配信2 2:16:00 Shigu 53 7 betasaba shigu MW3
2/14 2012, 20:49 MW3(PS3) 配信1 2:39:41 Shigu 64 1 Shigu MW3 betasaba
2/14 2012, 15:26 バーンアウトパラダイス テスト兼ねて 1:10:20 Shigu 54 7 betasaba shigu PS3
2/14 2012, 14:47 光回線テスト 0:05:30 Shigu 34 1 shigu betasaba 雑談
12/24 2011, 14:44 test 0:01:34 Shigu 38 2 betasaba test
6/2 2011, 14:09 プロスピ2011@オンライン part3 2:29:02 Shigu 140 159 betasaba PS3 shigu